Presales – GC40 Geocoin – 25 Years Anniversary

Presales – GC40 Geocoin – 25 Years Anniversary

13,95 Price excl. VAT: 11,53

In stock

SKU: 20240616004 Categories: , ,

Description

Français ci-dessous.

In 2025 wordt er uiteraard uitgebreid het 25 jarig bestaan van geocachen gevierd!

Maar ook België was er razendsnel bij toen het geocachen begon. Van de 5 eerste caches in Europa waren er twee van een Belg in België.
Pierre Cao plaatste reeds een cache op 17 juni 2000 maar die werd jammer genoeg gearchiveerd net zoals twee andere caches uit die 5 eersten.
De tweede, geplaatst op 7 juli 2000 werd gelukkig tijdig geadopteerd door Speerpunt en wordt momenteel onderhouden door Grokky (Grokky Grokson).

En dat gaan we vieren met een geocoin!

Aan het basisconcept dat Speerpunt binnenbracht heb ik niet veel veranderd en bij de “aankleding” ben ik uitgegaan van volgende benaderingen:

 • Het gaat om een oude cache met een degelijke ammobox en in die tijd werd vaak het “Stencil” lettertype gebruikt om iets op zo’n ammobox te schilderen of te schrijven.
 • We mogen als Belgen “trots” zijn zulk een oude cache nog steeds in ons klein landje tot het “onze” te mogen rekenen en dus hield ik het bij onze driekleur en een beetje Belgische symboliek (Manneke Pis).
 • Het ging toen zeker om het zoeken met een GPS en dat je met coördinaten overweg moest kunnen, vandaar ook de NSWE toevoeging.
 • Het idee voor de cache zelf kwam er bij Pierre Cao toen hij hoorde van het “Degree Confluence Project“.
  De keuze voor het metaal ligt daarom bij Black Nickle omdat zo al het opstekend metaal (letters en lijnen) goed passen bij het ontwerp.
  Die twee lijnen snijden elkaar dus op een “Degree confluence” en dus waar de cache ligt.
 • De afmeting heb ik groot genoeg gemaakt (50 mm) en met een dikte van 3.5 mm krijgt die het “gewicht” welk een 25-jarige viering wel verdient.

Ik bied deze geocoin aan in voorverkoop. Productie zal starten eind juni en verzendingen zullen beginnen vanaf eind juli/begin augustus.
Deze geocoin heeft ook een eigen icon:

 

 

 

 

Français

En 2025, le 25ème anniversaire du géocaching sera bien sûr largement célébré !

Mais la Belgique a également été très rapide lorsque le géocaching a débuté. Sur les 5 premières caches en Europe, deux appartenaient à un Belge en Belgique.
Pierre Cao avait déjà placé une cache le 17 juin 2000, mais malheureusement elle a été archivée, tout comme deux autres caches des 5 premières.
La seconde, placée le 7 juillet 2000, a heureusement été adopté à temps par Speerpunt et est actuellement maintenu par Grokky (Grokky Grokson).

Et on va fêter ça avec un géocoin !

Je n’ai pas beaucoup changé le concept de base introduit par Speerpunt et la “décoration” était basée sur les approches suivantes :

 • Il s’agit d’une ancienne cache avec une solide ammobox et à cette époque, la police “Stencil” était souvent utilisée pour peindre ou écrire quelque chose sur une telle cache.
 • En tant que Belges, nous pouvons être “fiers” qu’une cache aussi ancienne soit toujours “la nôtre” dans notre petit pays et je suis donc resté fidèle à notre drapeau tricolore et un peu de symbolisme belge (Manneke Pis).
 • A cette époque, il s’agissait certainement de chercher avec un GPS et de devoir gérer des coordonnées, d’où l’ajout de NSWE.
 • L’idée de la cache elle-même est venue à Pierre Cao lorsqu’il a entendu parler du “Degree Confluence Project“. Le choix du métal se porte donc sur Black Nickel car tous les métaux en relief (lettres et lignes) s’intègrent bien au design. Ces deux lignes se croisent à un « Degré de confluence » et donc à l’endroit où se situe le cache.
 • J’ai fait une taille assez grande (50 mm) et avec une épaisseur de 3,5 mm, elle obtient le « poids » que mérite une célébration de 25 ans.

Je propose ce géocoin en prévente. Production est prévu pour fin juin et les envois vers les clients pour fin juillet/début août.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.